en / cs

VR Group, a.s. je přední český dodavatel komplexních výcvikových řešení pro ozbrojené a bezpečnostní složky. Díky více než dvaceti letům zkušeností ve vývoji, implementaci a provozování systémů s využitím simulačních technologií, VR Group, a.s. nabízí špičková výcviková řešení.

Společnost VR Group, a.s. je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA s.p., který byl zřízený Ministerstvem obrany České republiky.

I v dnešní turbulentní době plné politických a ekonomických zvratů, existují jistoty, na které se můžete spolehnout. Jednou z nich je i VR Group, a.s., která je zárukou tradice, spolehlivosti a profesionálního přístupu. Zaměřujeme se jednak na dodávku a integraci simulačních výcvikových řešení pro ozbrojené a bezpečnostní složky a orgány krizového řízení, tak i na technickou podporu, servis a poradenské služby v oblasti modelování a simulace. Součást naší práce je i výzkum a vývoj, který je nezbytným předpokladem pro udržení kvality našich řešení a neustálé zdokonalování.

IČ: 25699091
DIČ: CZ25699091

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5580.

Základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč byl v plné výši splacen.

Obchodní společnost VR Group, a.s. je ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních korporacích, v platném znění, přímo ovládána jedinou právnickou osobou – akcionářem LOM PRAHA s.p. Vzhledem ke skutečnosti, že státní podnik LOM PRAHA s.p. je osobou přímo nebo nepřímo ovládající jinou právnickou osobu se sídlem na území České republiky – obchodní společnost LOM PRAHA TRADE a.s., lze konstatovat, že obchodní společnost VR Group, a.s. je propojena s jinými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu ustanovení § 79 zákona o obchodních korporacích.

Povinně zveřejňované informace

vrg_vypis_z_or_13-1-2020.pdf