en / cs

Bezpečnostní architekt

Úvodní představení

VR Group, a.s. je přední český dodavatel komplexních simulačních řešení pro výcvik obranných složek a složek krizového řízení s více než dvaceti pětiletou historií. Společnost vznikla se zaměřením na český trh, postupem času jsme začali dodávat i do dalších evropských zemí, dnes již dodáváme simulátory po celém světě. Jsme dceřinou společností LOM Praha, tradičního podniku českého leteckého průmyslu.

Co vás čeká

 • Koordinace procesu formulování požadovaného budoucího stavu kybernetické bezpečnosti organizace, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Návrh změn procesů kybernetické bezpečnosti.
 • Tvorba firemní bezpečnostní politiky a souvisejících bezpečnostních předpisů.
 • Spolupráce s podnikovým IT oddělením a Managementem na plánu implementace podnikové architektury z pohledu kybernetické bezpečnosti.
 • Návrh řídících mechanismů – mechanismů pro snižování rizik, pravidla a standardy v podniku.
 • Návrh užití vhodného metodického rámce pro řízení bezpečnosti organizace, popřípadě jeho částí včetně akceptace.
 • Podílení se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli podniku a na aktualizaci podnikové strategie kybernetické bezpečnosti a dalších částí.
 • Tvorba a udržování modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti dle stanovených metrik.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • VŠ v magisterském studijním programu.
 • Zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní architektury min. 5 let.
 • Odborné znalosti v oblasti hodnocení rizik, analýzy bezpečnostních incidentů a implementace bezpečnostních opatření.
 • Komunikační dovednosti
 • Znalost anglického jazyka na úrovni min. B2
 • Znalost právního a regulačního rámce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Výhodou bude, pokud budete umět

 • Certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti (např. CISSP, CISM, CEH).

Můžeme vám nabídnout:

 • Stravenkový paušál
 • Dovolená 5 týdnů
 • Sick days
 • Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
 • Cafeterie
 • Káva na pracovišti
 • Firemní akce
 • Příjemné pracovní klima

Contact form

*
*
*
*


*
*
*
*

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení na tuto pracovní pozici bude společnost VR Group, a.s., se sídlem se sídlem Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10, IČ: 25699091, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5580, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Prosíme Vás tímto, abyste se před odesláním Vaší odpovědi seznámil/a s Informacemi společnosti VR Group a.s. o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Zasláním Vašeho životopisu společnosti VR Group, a.s. potvrzujete, že jste se seznámil/a s Informacemi společnosti VR Group, a.s., o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a současně tímto dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a jejich uchování v personální databázi společnosti VR Group, a.s., a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle však šest měsíců od ukončení výběrového řízení.